FORMULACIÓ MAGISTRAL

 

Disposem d’unes completes instal·lacions que compleixen estrictament el RD 175/2001 i de l’autorització administrativa de nivell I expedida pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per l’elaboració de fórmules magistrals i/o preparats oficinals no estèrils a tercers des de l’any 2006, per adequar els tractaments a les seves necessitats:

  • Formular medicaments a dosis no comercialitzades.
  • Formular especialitats per vies administració diferents a les existents al mercat.
  • Substituir excipients per pacients específics ( diabètics, pediàtrics, al·lèrgics…)
  • Mantenir tractaments que els laboratoris han deixat de comercialitzar.

Elaborem fórmules magistrals i/o preparats oficinals no estèrils, sota prescripció mèdica amb la corresponent recepta:

– càpsules.

– locions, emulsions, cremes, pomades i pastes.

– solucions aquoses, alcohòliques i hidroalcohòliques.

– xarops pediàtrics.

– suspensions…

 

El nostre equip professional vetlla per la qualitat, seguretat i eficàcia dels productes elaborats.

 

Ens pots fer arribar les sol·licituds a través de:

e-mail: laboratori@farmaciagarros.com

fax: 973 22 83 56

Informació d’interès:

  • Certificat d’elaboració a tercers
  • Contracte d’elaboració de fórmules magistrals i preparats oficinals a tercers
  • Fulla per sol·licitar fórmules magistrals i preparats oficinals a tercers.

 

DESCARRÈGAT ELS ARXIUS